• Телефон/факс: 235-66-07
 • Email: creditcompany@i.ua

Кредит на розвиток бізнесу

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам кредити для підтримки діючого та розвитку нового власного бізнесу. В спілці діють програми які передбачають разові звичайні кредити та кредитні лінії, спосіб погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Депозитні програми

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» на підставі ліцензії АЕ 199822 Нацкомфінпослуг проводить діяльність по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки. В спілці діє ряд вигідних програм які передбачають різноманітні строки залучення депозитів та порядок виплати відсотків за ними.

Кредити на споживчі цілі

Для забезпечення різноманітних побутових потреб, КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам споживчі кредити. Об’єктами кредитування виступають як побутові товари так і фінансування поточних витрат (навчання, весілля, лікування, відпочинок та інші непередбачені витрати). Окремими пропозиціями виділені програми на пидбання автомобілів та нерухомості. Всі згадані програми передбачають гнучкий підхід при виборі способів погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Органи управління кредитної спілки

СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»

Регулятор ринку - З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.


Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Cпеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У випадку прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається та діє згідно із законодавством. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.


Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.


Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України „Про кредитні спілки” та цим Статутом, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.


Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.


Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.


СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ:
 • Голова ради Бердула Андрій Романович
  Заступник Голови/член ради Куземко Максим Юрійович
  Члени ради - Максимюк Василь Васильович, Медвідь Віталій Павлович
  Член ради/секретар – Сусол Ігор Михайлович


СКЛАД ПРАВЛІННЯ:
 • Голова правління – Галько Володимир Семенович
 • Член правління - Чепіль Віталій Володимирович
 • Член правління/секретар – Стасишин Євгеній Михайлович
СКЛАД КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ:
 • Голова комітету– Чепіль Віталій Володимирович
 • Член комітету/секретар – Стасишин Євгеній Михайлович
 • Член комітету – Галько Володимир Семенович