• Телефон/факс: 235-66-07
 • Email: creditcompany@i.ua

Кредит на розвиток бізнесу

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам кредити для підтримки діючого та розвитку нового власного бізнесу. В спілці діють програми які передбачають разові звичайні кредити та кредитні лінії, спосіб погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Депозитні програми

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» на підставі ліцензії АЕ 199822 Нацкомфінпослуг проводить діяльність по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки. В спілці діє ряд вигідних програм які передбачають різноманітні строки залучення депозитів та порядок виплати відсотків за ними.

Кредити на споживчі цілі

Для забезпечення різноманітних побутових потреб, КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам споживчі кредити. Об’єктами кредитування виступають як побутові товари так і фінансування поточних витрат (навчання, весілля, лікування, відпочинок та інші непередбачені витрати). Окремими пропозиціями виділені програми на пидбання автомобілів та нерухомості. Всі згадані програми передбачають гнучкий підхід при виборі способів погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Оголошення про загальні річні збори за 2023 рік.

ЗАПРОШЕННЯ
члену кредитної спілки «Галицьке Кредитне Товариство»
для участі у річних загальних зборахДата проведення зборів: «25» червня 2024 року
Місце проведення: Львівська область, місто Львів вулиця Чайковського, 6
Початок реєстрації: 12:30 год
Закінчення реєстрації: 13:00 год
Початок зборів: 13:00 год
Перелік документів, що має надати член кредитної спілки (його представник) для участі у загальних зборах: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що дає право участі на загальних зборах як представника (довіреність)
Спосіб проведення загальних зборів членів кредитної спілки: Річні загальні збори членів КС «Галицьке Кредитне Товариство» будуть проведені у формі єдиних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство» у час та місці зазначеному у запрошенні до участі у загальних зборах членів кредитної спілки.
Адреса веб-сайту кредитної спілки, на якому розміщено матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки: http://gkt.lviv.ua
Консультації щодо участі у річних загальних зборах можна отримати за телефоном: (032) 235-66-07
Місцезнаходження кредитної спілки «Галицьке Кредитне Товариство»: Львівська область, місто Львів площа Старий Ринок, 1
Електронна пошта кредитної спілки: Сreditcompany@i.ua


ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство».
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство».
3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство».

4. Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.5. Розгляд звіту правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік.6. Розгляд звіту кредитного комітету КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік.

7. Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік.

8. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік.

9. Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

10. Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

11. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Галицьке Кредитне Товариство» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Галицьке Кредитне Товариство», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Галицьке Кредитне Товариство».

13. Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

14. Про перейменування спостережної ради КС «Галицьке Кредитне Товариство» на наглядову раду КС «Галицьке Кредитне Товариство».

15. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Галицьке Кредитне Товариство».

16. Про покриття збитків КС «Галицьке Кредитне Товариство» за підсумками 2023 фінансового року.

17. Надання згоди на укладення договору оренди приміщення кредитній спілці із пов’язаною особою із членом органу управління кредитної спілки.

Пропозиції для внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки приймаються у письмовій формі спостережною радою КС «Галицьке Кредитне Товариство» до 10.06.2024 року. 

Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів членів КС «Галицьке Кредитне Товариство» та отримати проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного можна до 15.06.2024 року.

З повагою,

спостережна рада 

кредитної спілки «Галицьке Кредитне Товариство»

 1. Проект рішень
 2. Бюлетень з проектом рішень
 3. Звіт спостережної ради КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік
 4. Звіт правління КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік
 5. Звіт кредитного комітету КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік
 6. Річний звіт про діяльність та річного фінансового звіту КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік
 7. Річний фінансовий звіт КС «Галицьке Кредитне Товариство» за 2023 рік
 8. Проєкт статуту
 9. Проєкт положення про загальні збори
 10. Проєкт положення про наглядову раду