• Телефон/факс: 235-66-07
 • Email: creditcompany@i.ua

Кредит на розвиток бізнесу

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам кредити для підтримки діючого та розвитку нового власного бізнесу. В спілці діють програми які передбачають разові звичайні кредити та кредитні лінії, спосіб погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Депозитні програми

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» на підставі ліцензії АЕ 199822 Нацкомфінпослуг проводить діяльність по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки. В спілці діє ряд вигідних програм які передбачають різноманітні строки залучення депозитів та порядок виплати відсотків за ними.

Кредити на споживчі цілі

Для забезпечення різноманітних побутових потреб, КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам споживчі кредити. Об’єктами кредитування виступають як побутові товари так і фінансування поточних витрат (навчання, весілля, лікування, відпочинок та інші непередбачені витрати). Окремими пропозиціями виділені програми на пидбання автомобілів та нерухомості. Всі згадані програми передбачають гнучкий підхід при виборі способів погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Мета створення і завдання кредитної спілки

Кредитна спілка «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Кожен клієнт має право відмовитись від отриманої фінансової послуги протягом 14 днів з моменту її отримання.
Кредитна спілка «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» зареєстрована як фінансова компанія 18.06.2013р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом Кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО».
Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

 • Добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки
 • Рівноправність членів кредитної спілки
 • Самоврядування
 • Гласність

Для виконання своїх завдань кредитна спілка здійснює таку діяльність:

 • Приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки
 • Надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі
 • Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності
 • Залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі
 • Виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами
 • У разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки
 • Розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків
 • Надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • Виступає членом платіжних систем
 • Оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту